Tijdelijke tentoonstelling

2014 - 2015

De grotten treden uit de duisternis


Speleologen en wetenschap van de grotten

Sinds haar ontstaan op het einde van de 19e eeuw onderhoudt de speleologie een nauwe band met de natuurwetenschappen. Is het niet de enige sportactiviteit die in de naam zelf de notie bevat van kennis van de omgeving waarin de activiteit wordt beoefend? Deze tentoonstelling brengt hulde aan de nieuwsgierigheid en het scherpe observatievermogen van speleologen. Deze onderzoekers van de duisternis ontdekken, doorkruisen en observeren de grotten, exclusieve omgevingen die gebeurtenissen uit het verleden hebben geregistreerd.

Door hun beschrijvingen, hun metingen en de realisatie van topografieën en inventarisaties leveren de speleologen een bijdrage aan het onderzoek naar de werking van het ondergrondse milieu. Vanuit historisch oogpunt zal de tentoonstelling de evolutie van de onderzoeksmethodes aanroeren: onderzoek naar de stroming van het ondergrondse water, het klimaat in de grotten, verschijnselen van corrosie en opvulling, de precieze cartografie van de vormen en de afzettingen, paleontologisch en archeologisch onderzoek ... De tentoonstelling zal benadrukken hoe de natuurlijke archieven die worden bewaard in de grotten, getuigen van de dynamiek die de kalkmassieven heeft gevormd, en het mogelijk maken om verdwenen omgevingen te reconstrueren.

De tentoonstelling zal de bezoeken aan de Aven d’Orgnac en de Cité de la Préhistoire met elkaar verbinden.

Partners

  • Le laboratoire Environnements, dynamiques et territoires de la montagne (EDYTEM), Université de Savoie, spécialisé en géomorphologie karstique
  • Le Fonds Choppy de la bibliothèque de l’université de Savoie
  • L’Institut suisse de spéléologie et de karstologie (ISSKA)
  • L’association de spéléologues photographes « LaSalle 3D »
  • La Fédération française de spéléologie : commission scientifique et Musée de la spéléologie
  • L’association française de karstologie (AFK)
  • L’Union internationale de spéléologie (UIS)
  • L’équipe scientifique de la grotte Chauvet et de nombreux spéléologues.
Haut