De prehistorie ontdekken

Het dagelijkse leven van onze voorouders

Onder de dichte bossen van steeneiken die ons in Orgnac omringen, lieten de eerste Europeanen sporen achter van hun doortocht ... Hoort u het geknetter van het vuur in de open haard en de eerste fluittonen die weerklinken?

Tijdens een vrij bezoek of een rondleiding stapt u in de Cité de la Préhistoire in een ander tijdperk. U ontdekt er 350.000 jaar aan schatten, van het oude paleolithicum tot de eerste Galliërs.

cite_prehistoire_famille_musee_de_france-_amalia_boxberger.jpg

350 000 jaar Préhistorie

De Cité de la Préhistoire nodigt u uit om het dagelijkse leven te delen van onze voorouders die van het Midden-Paleolithicum tot de eerste ijzertijd leefden. Een echte reis van 350.000 jaar terug in de tijd waarin u de preneanderthalers ontdekt. Een reis van de neanderthaler tot de moderne mens – de homo sapiens – die aan de hand van de manier van leven van de jager-verzamelaars passeert via de landbouw, de veeteelt en de metaalnijverheid.

Waarom werd de Cité de la Préhistoire gebouwd in de buurt van de Aven d'Orgnac?

Op de geklasseerde site van de Aven d'Orgnac bevinden zich 2 opmerkelijke archeologische vindplaatsen:

- Orgnac III, 350.000 jaar geleden bewoond door de voorouders van de neanderthaler. De site is een van de oudste nederzettingen in Europa !

- Baume de Ronze, bezocht sinds het Laat-Paleolithicum. De uitgestrekte ingestorte grot werd door de eerste boeren in het Neolithicum als schaapskooi gebruikt, 5.500 jaar voor onze jaartelling !


cite_prehistoire_famille_orgnac_ardeche_joot_prod.jpg
Illustrations grandeur nature de Benoît Clarys @Joot prod.

Op ondekkingstocht naar onze voorouders

In beslag genomen door een confrontatie met prehistorische mannen en vrouwen die u geamuseerd bekijken, duikt u in hun leefwereld. Klankwerelden, 3D-animaties, opgezette dieren, levensgrote illustraties en maquettes van gereconstrueerde scènes uit het echte leven tonen u hoe ze leefden.

In de permanente tentoonstelling vindt u echte archeologische voorwerpen (beenderen, aardewerk, wapens, werktuigen, meubelkunst, ...) en facsimile's (reproducties) uit de experimentele archeologie.

Om de twee jaar organiseren we een tijdelijke tentoonstelling in een speciale ruimte van de Cité de la Préhistoire.

Ontdek de prehistorie door als een echte archeoloog te graven op de aanraaktafels en door de grottenhyena met uw blik uit te dagen. En probeer, afhankelijk van het seizoen, de prehistorische activiteiten uit: vuur maken, vuursteen bewerken en gooien met een assegaai!

Prehistorische activiteiten
cite_prehistoire_orgnac_visite_ardeche_credits_j-pelaez.jpg

Musée de France

Met echte archeologische voorwerpen van onze voorouders die in de Ardèche en het noorden van de Gard werden ontdekt, wordt uw bezoek even leuk als leerrijk. Dankzij onze collecties, die erkend zijn als van nationaal belang, mag de Cité de la Préhistoire de naam Musée de France dragen en werken we samen met het Nationaal Instituut voor Preventief Archeologisch Onderzoek (INRAP) en het Nationaal Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek (CNRS). In Frankrijk zijn er ongeveer 1.000 musea die dat label krijgen van het Ministerie van Cultuur: "wordt beschouwd als een musée de France: elke permanente collectie die is samengesteld uit goederen waarvan de conservering en presentatie van openbaar belang zijn en die wordt georganiseerd voor de kennis, de opvoeding en het plezier van het publiek" (Art. L. 410-1.)

Omdat de Cité de la Préhistoire als musée de France is erkend, is de toegang elke 1ste zondag van de maand gratis.


recherches_et_conservation_cite_prehistoire_aven_orgnac_ardeche.jpg
Pôle de conservation et de recherche

Conserverings- en onderzoekscentrum

De overblijfselen van meer dan 1.500 archeologische vindplaatsen worden bewaard in de reserves van het museum. Deze collecties worden gedigitaliseerd, geïnventariseerd, verpakt en geclassificeerd om ze gemakkelijker te kunnen bestuderen. De Cité de la Préhistoire ontvangt veel studenten en prehistorici, karstologen, specialisten in het paleomilieu, ... Naast de collecties hebben ze toegang tot een laboratorium en een bibliotheek met 10.000 referenties.

Van september tot juni bieden we 1 woensdag per maand een reeks lezingen aan in samenwerking met de vereniging Les amis de la Cité de la Préhistoire.


Een moderne aanpak, schitterende illustraties, toegankelijk voor de allerkleinsten en gebaseerd op experimentele archeologie: het is fascinerend !